Af Genpo Roshi

Big Mind er en sjov, enkel og effektiv metode til selvindsigt, der samtidig åbner dit hjerte og sind til en ny og større værdsættelse af livets rigdom og helhed. Big Mind er et værktøj, som består af en blanding af vestlig psykologi og østlig spiritualitet. Metoden er blevet udviklet for bedre at kunne forstå sindet og menneskets væsen.

Mange af os søger efter noget udenfor os selv, som kan gøre os hele og sætte os i stand til at opleve, vi er OK.

Big Mind hjælper til at erkende og realisere denne oprindelige fuldkommenhed og perfektion. Det er en åbning af bevidstheden, som giver dig muligheden for at se en sag fra flere vinkler.


Værktøjet: 

Avanceret: lægger op til kontakt med vores højere indsigt

Enkelt: preframer, så spørgeteknikken går direkte til overbevisningen uden omsvøb

Fleksibel: sætter os i stand til at se en sag fra flere sider

 

Big Mind er et:

·         Sandhedssøgende værktøj

·         Balancerings værktøj

·         Afklaringsværktøj – afdækker overbevisninger ( De hæmmende/forhindringer og de støttende/Bryd mønsteret)

·         Selv indsigts værktøj – Bevidstgørelse af ens sande natur

·         Værktøj til åbning af hjerte og sind

·         Værktøj til værdsættelse af livets rigdom

·         Afklarings- og indsigts værktøj

·         Selvudviklings værktøj

·         Perspektiv værktøj 

 

Big Mind er som værktøj vigtigt fordi: 

·         Det giver os mulighed for at arbejde med vores både mørke og lyse skyggesider på en integreret måde, der virker helende

·         Det giver os adgang til at arbejde med vores forskellige stemmer (den skeptiske, den tvivlende, den tilfredse, den troende, den lykkelige, den sårede, den dominerende etc)

·         Løfter hurtigt og effektivt sløret for en virkelighed, vi oplever ligger skjult for os

·         Det giver også mulighed for at arbejde med vores skyggesider. De ting, som vi ikke kan se om os selv, men som styrer vores liv og ofte skaber lidelse, utilfredshed og forvirring. 

Hvordan bruger vi det? 

·         Øge klientens selv-indsigt til opnåelse af størst mulig personlig udvikling

·         Øge klientens evne til størst mulig selv-korrektion for størst mulig målopfyldelse

·         Øge klientens evne til selvnavigation for øget performens og handling

·         Øge klientens tilfredshed og glæde med livet

·         Hjælpe klienten til frisættelse

Hvor har vi brugt det? 

·         Generelt i coaching, når jeg oplever, at klienten har låst sig fast og har svært ved at se åbninger/muligheder/forhindringer

·         Team udvikling – hvor jeg bruger det i en guidet visualisering, hvor jeg på skift inviterer deltagerne ind med forskellige perspektiver for til sidst at tale med teamets Big Mind. Vi deler perspektiver og får en fælles oplevelse af, hvad der betyder noget og for hvem – hvad fremmer og hvad forhindre udviklingen

·         Individuel coaching, hvor jeg bruger det til at give klienten mulighed for at få, indsigt, overblik og forståelse – taler også gerne ind i udfordringer her, idet vi afdækker mange sider og muligheder. 

 

Big Mind metodens grundstruktur arbejder med det, man i Zen kalder ”the three Tressures” (de tre Skatte), som er begravet dybt inde i os alle. Når en af disse tre ikke er vågnet i os, eller vi har skubbet dem væk og ned i det ubevidste, skaber det ofte lidelse, utilfredshed og længsel efter noget andet, end det vi er. I Big Mind metoden kaldes “the Tree Tressures” for:

1) “The Dharma Treasure”, det Relative eller “the Small contracted Mind”. 

2) “The Buddha”, det Absolutte eller “Big Mind”.

3) “The Sangha”, Harmoni eller “Big Heart”, som er syntesen af de to første, også kaldet Apex’en. 

1) Small Mind* er det menneskelige sammentrukkede selv, der føler sig begrænset og adskilt fra helheden, som er ensom og ofte har en følelse af, at der er noget, der mangler. 

2) Big Mind* er “being”, der i Zen er kendt som “the Unborn Buddha-mind eller Buddha-nature”- det som aldrig bliver født og aldrig dør, uden tid og rum, uendeligheden. Også kaldet “Det absolutte Selv”, Mind eller No Self. Vores sande natur, som man siger i Zen.  

3) Big Heart* er det integrerede og konstant opvågnende selv og hjerte, The Human Being, som består både af “small contacted mind” og “Big expanded Mind”. De samles i en synstese levende i hjertet som Visdom, Kærlighed og Medfølelse.

 

Processen 

·         Preframer, skaber kontakt, tryghed, ro og balance

·         Jeg vil nu tale med et sind/en stamme ad gangen og jeg styrer processen og bestemmer, hvem jeg vil tale med og hvornår

·         Jeg vil be dig lege med, lytte, være nysgerrig, åben og jeg lover du får udbytte af processen

·         Vi har alle adgang til alle stemmer – måske du ikke lige genkender den jeg spørger til, men tag det roligt og der dukker svar op 

 

1.      Må jeg tale med det søgende sind/den søgende stemme

2.      Hvem taler jeg med

3.      Hvad laver du

4.      Hvad søger du

5.      Hvordan føles det at søge 

6.      Må jeg tale med den utilfredse stemme

7.      hvem taler jeg med

8.      Hvad laver du

9.      Hvad er du utilfreds med

10.  Hvordan føles det

11.  Hvorfor er du her 

12.  Må jeg tale med BIG MINDS stemme

13.  Hvem taler jeg med

14.  Hvad laver du

15.  Hvad er dit job

16.  Hvordan føles det

–          Eller hvad har Big Minds stemme at sige til….. de stemmer/sind vi har talt med. De kan evt have en dialog

og hvis den følges op med en meditativ praksis, vil den føre dig til en dybere og mere gennemgribende forståelse af livet og en evne til at leve dette liv fra et mere balanceret, nærværende og opmærksomt sted.

Udover Big Mind supplerer jeg også med Voice Dialoque metoden 

BIG MIND METODEN