Foredrag - simplicity

Foredrag Vi er da en "pæn" familie

Første foredrag er afholdt og ​det var med stor taknemmelighed,

evalueringerne blev læst. 

Nedenfor finder du et uddrag af dem:

____________________________________________________________________________________________________________

Efter flere års kamp er vi nu klar til at dele vores historie. Og hvorfor overhovedet dele?

For det første håber vi, at vores historie kan hjælpe andre.
Mange situationer og misforståelser kan undgås, hvis vi er bevidste. I virkeligheden gælder det misforståelser generelt. Misforståelserne spidser så til, når vi kommer ud over grænsen for, hvad vi individuelt finder acceptabelt. Hvad enten der er tale om stoffer, anoreksi, selvmords tanker, cutting, angst eller andre former for uligevægtig adfærd. Vi reagerer som både som individer og som forældre eller unge. Hvad man skal være bevidst om og tage højde for, vil vi forsøge at give vores bud på denne aften.

For det andet vil vi gerne bidrage til, at enhver familie taler om svære emner på en ikke-dømmende måde.
Vi har oplevet et generationskløft i vores familie, hvor vi ser meget forskelligt på bl.a. brug af rusmidler. Hvordan tackler man det - både som voksen forældre og som ung. Vi fortæller, hvilken forvandling, vi har gået igennem og hvordan vi håndterer det idag - velvidende vi stadig har en vej at gå sammen.

For det trejde hjælper det os selv at dele vores historie.

Vi er kommet ud på den anden side, hvor misbruget og med-misbruget ikke længere holder os fast. Vi har kæmpet med mønstrene og vundet kampen. Stadig er der situationer, vi ikke har talt igennem eller vendt med hinanden, og måske kommer vi aldrig til det. Det, vi fokuserer på er, hvad status er i dag. Ved at holde foredraget fornemmer vi, at vi vil komme endnu tættere på hinanden på en god og positiv måde.

Bestil et foredrag:


Vi kommer gerne ud til skoler, efterskoler, gymnasier eller andre ungdomsuddannelser.

Kontakt:

Lone Dalager 40403009