Af Hal & Sidra Stone

Voice Dialogue er et kommunikationsværktøj, som er simpel og bevidsthedsudvidende. Den åbner op for en større forståelse af sig selv og åbner, på samme måde som Big Mind, dit hjerte og sind til en ny og endnu større værdsættelse af livets rigdom og helhed. Voice Dialogue er et værktøj, som grundlæggende er en måde, hvorpå vi lærer at opleve, at leve og at kommunikere med vores væsens helhed.

Ofte forsøger vi at forklare vores egen adfærd ud fra hvordan andre handler eller reagerer overfor os. I bund og grund kan vi finde svarerne i os selv og her er Voice Dialogue en effektiv metode til at kaste lys på vores mønstre og bevæggrunde herfor.

Vi bliver i stand til at gennemskue os selv gennem en større bevidsthed og derpå åbnes der op for nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre.


Værktøjet: 

Ego'et identificerer sig med en række primære selv'er. Disse selv'er bruger vi i dagligdagen til at handle og responderer på vores følelser og omgivelser. Ofte har vi mange flere selv'er end ego'et er klar over. Gennem Voice Dialogue bliver ego'et opmærksom på de andre selv'er og på den måde udvides din bevidsthed. Ofte er ego'et stærkt identificeret med de primære selv'er og metoden er således med til at øge din evne til at slippe identifikationen og i stedet bevare overblikket over, hvilke selv'er der er i spil. Du bliver i stand til i langt højere grad at vælge, hvilken adfærd, du ønsker at have i stedet for at bliver kapret.

Værktøjet sætter dig i stand til at:

-blive bevidst om dine selv'er

-få øje på energien i hver delpersonlighed

-ændret bevidsthedstilstand

-bidrage til at vi opdager vi er meget mere end vi tror

I virkeligheden er det både et erkendelses-, et forvandlings- og et bevidsthedsudvidende værktøj.

Det er et meget kraftfuldt værktøj, da det bidrager til healing af selv'er, der er blevet forsømt, vækst ved at du får adgang til flere kompetencer og forvandling i form af en naturlig udnyttelse af din nye viden og balance.

Processen 

Preframer, skaber kontakt, tryghed, ro og balance

Jeg spørger dig til hvilken delpersonlighed vi skal have kontakt til

Jeg tager kontakt til den delpersonlighed (det selv), som du har peget på og som skaber udfordringer for dig.

(ofte vil du her skifte stol) Delpersonligheden bydes velkommen.

Jeg sikrer delpersonligheden under hele samtalen føler sig tryg

Når samtalen er slut, siger vi tak og tager afsked på en god, ordentlig og hensynsfuld måde.

(du flytter tilbage til den oprindelig stol)

Vi har alle til enhver tid adgang til alle selv'er, nogle er dog mere undertrykte og skjult for vores bevidste sind end andre. 

Efter at havde fået kontakt vil spørgsmålene typisk være:

1.    Hvordan har du det

2.   Hvordan føles det at være dig

3.   Hvor mærker du det

4.   I hvilke situationer kommer du til udtryk

5.   Er det tidspunkter hvor det er dig der har overtaget

6.   Er det tidspunkter hvor (dit navn) ikke lytter til dig

7.   Hvad er du i stand til

8.   På hvilken måde hjælper du (dit navn)

9.   Hvad får du (dit navn) til at gøre

10.  Er der noget du ikke kan

11.   Hvad er vigtigt for dig

12.   Hvad har du brug for

13.   Hvor meget fylder du i (dit navn)'s liv

14.  Hvad kan (dit navn) gøre for at du føler dig mere tryg

og hvis den følges op med en meditativ praksis, vil den føre dig til en dybere og mere gennemgribende forståelse af livet og en evne til at leve dette liv fra et mere balanceret, nærværende og opmærksomt sted.

Udover Voice Dialoque supplerer jeg også med Big Mind metoden 

VOICE DIALOGUE METODEN